• پشتیبانی مشتریان
  • 021-47689

فرش ماشینی افشاری گر

رنگ آبی

سایز 7 متر و نیم